Vertrouwenspersoon

Gilde Amsterdam vindt het belangrijk dat iedereen met vragen, twijfels, opmerkingen of klachten hier met iemand over kan praten. Daarvoor...

Gilde Amsterdam vindt het belangrijk dat iedereen met vragen, twijfels, opmerkingen of klachten hier met iemand over kan praten. Daarvoor is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

M.J.C. (Marianne) van Bakel

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die iets kwijt wil over alles wat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of machtsmisbruik. De VCP luistert volstrekt vertrouwelijk naar je verhaal, beantwoordt eventuele vragen en ondersteunt je bij het nemen van eventuele vervolgstappen.

Bij de VCP kan iedereen terecht die te maken heeft met Gilde Amsterdam, vrijwilliger of klant, wanneer je te maken hebt gehad met grensoverschrijdend gedrag.  De VCP luistert naar je en onderzoekt waar je terecht kan met je hulpvraag en welke mogelijke stappen kunnen worden gezet. Dit kan zijn dat je begeleiding krijgt om zelf het gesprek aan te gaan of dat de VCP meegaat naar het gesprek om je te ondersteunen. Altijd in overleg. De VCP is te bereiken via email: vertrouwenspersoon@gildeamsterdam.nl