Directie en RvT

Directie en Raad van Toezicht van Gilde Amsterdam

Directeur

Margje de Jong, directeur-bestuurder

©Jackie Mulder

“Ik ben erg trots dat ik sinds 1 augustus 2023 als directeur-bestuurder bij Gilde Amsterdam mag werken. Met ruim 500 vrijwilligers helpen we elk jaar honderden mensen middels allerlei projecten op weg in hun leven en de Nederlandse samenleving. Onze gidsen lopen met duizenden wandelaars door de stad en maken hen wegwijs in de geschiedenis van onze schitterende stad. De komende tijd wil ik mij richten op de verdere professionalisering van de werkprocessen zodat Gilde Amsterdam een toonaangevende vrijwilligersorganisatie in Amsterdam blijft.”

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding en hebben geen zakelijke relaties met Gilde Amsterdam zodat er geen sprake is van belangenverstrengeling. De RvT vergadert minimaal vier keer per jaar.

Mw. H.J.T. (Hetti) Willemse, voorzitter

©Jackie Mulder

“Als geboren en getogen Amsterdamse zet ik mijn kennis en kwaliteiten graag in voor Gilde Amsterdam. Gilde Amsterdam hoort gewoonweg bij Amsterdam. Uit de naam spreekt liefde voor de stad en haar inwoners, alsook verbondenheid met de geschiedenis en de toekomst van Amsterdam. Het zijn de zachte zaken waarmee Gilde Amsterdam een groot bereik realiseert,met een inzet dat je van een dubbeltje een kwartje kunt worden, met de kennis dat Amsterdam juist  Amsterdam is door haar veelzijdigheid, haar veelkleurigheid, haar omarming van het nieuwe en het andere.
Met mijn kennis, ervaring en relatienetwerk, opgedaan tijdens mijn bestuurlijke, toezichthoudende en politieke carrière in Amsterdam en er buiten, wil ik mijn steentje bijdragen om Gilde Amsterdam goed en financieel gezond maar vooral onmisbaar voor Amsterdam te laten blijven.”

Dhr. R.S. (Bas) Baanders

©Jackie Mulder

“Met plezier ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht van Gilde Amsterdam. Gilde Amsterdam faciliteert informele zorg en ondersteuning door Amsterdammers die vrijwillig hun kennis en (levens)ervaring inzetten om stadsgenoten een steuntje in de rug te geven om meer in hun kracht te komen. Die aanpak spreekt me erg aan. Ik ben altijd weer blij verrast als ik merk hoeveel kracht en veerkracht mensen daaraan kunnen ontlenen. Gilde Amsterdam is een voorbeeld van wat momenteel een ‘zorgzame gemeenschap’ wordt genoemd. Bovendien sluiten de activiteiten goed aan bij de tijdgeest, zoals bijvoorbeeld beschreven in de zorgakkoorden. Ik vind het fijn om daaraan als toezichthouder met mijn bestuurlijke, toezichthoudende en beleidsmatige ervaringen te kunnen bijdragen.”

Mw. A.F.M.M. (Anne-Francesca) Bossaert

©Jackie Mulder

“Gilde Amsterdam is een stichting met bevlogen vrijwilligers en de prachtige missie om mensen, kennis en mooie initiatieven in Amsterdam te verbinden. De vrijwilligers, jong en oud, zetten zich belangeloos in voor verschillende prachtige initiatieven zoals Maatje Meer voor een Maatje Minder dat kinderen met overgewicht ondersteunt, taalvrijwilligers die zich volledig inzetten bij Taal voor het Leven, de vrijwilligers van SamenSpraak helpen beter Nederlands te spreken, coaches geven loopbaanadvies en Mee in Mokum waarbij gidsen je alles vertellen over de boeiende geschiedenis van Amsterdam.
Ik wil graag met mijn kennis en ervaring opgedaan als zelfstandig ondernemer, een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van Gilde Amsterdam.”

Dhr. E.J. (Erik Jan) Loos

©Jackie Mulder