Steun ons

Gemiddeld 600 vrijwilligers van Gilde Amsterdam zijn actief in de Amsterdamse samenleving. Jaarlijks ondersteunen wij vele klanten op diverse terreinen.

U kunt ons steunen via onderstaande manieren. Natuurlijk zijn alle giften welkom, ook op ons rekeningnummer NL29INGB0005694659 t.n.v. Stichting Gilde Amsterdam.  Gilde Amsterdam heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften en legaten aan stichting Gilde Amsterdam zijn aftrekbaar bij de belasting.

Als bedrijf

In geld of in mensen; draag Gilde Amsterdam een warm hart toe als maatschappelijk betrokken ondernemer.  Wij kunnen ons werk niet alleen doen. Hoe kunt u ons als bedrijf/maatschappelijk betrokken ondernemer helpen:

Sponsoring

U kunt ons financieel ondersteunen met een jaarlijks bedrag van minimaal € 1.000,-. Hiervoor plaatsen wij uw bedrijfslogo op onze website. Jaarlijks ontvangt u het jaarverslag van Gilde Amsterdam.

Menskracht

U kunt ons ook ondersteunen met menskracht door uw medewerkers een dagdeel vrij te stellen om als vrijwilliger van Gilde Amsterdam actief te zijn. Uiteraard bij een activiteit naar keus. Bent u in een van deze mogelijkheden geïnteresseerd? Neem contact op met de directeur van Gilde Amsterdam Annemarie Bevers, annemarie@gildeamsterdam.nl

Nalaten

Met Gilde Amsterdam als erfgenaam bent u ook na uw dood van blijvende betekenis voor uw stadgenoten. U ondersteunt kwetsbare mensen in Amsterdam. Bovendien stelt u ons in staat om meer te doen voor deze mensen. Dit is een waardevol geschenk.

Nalaten aan een goed doel is belastingvrij en bovendien hoeven goede doelen geen successierecht meer te betalen. Dat betekent dat uw volledige nalatenschap aan het goede doel besteed kan worden.

Schenken

Schenkt u omdat u het werk van Gilde Amsterdam belangrijk vindt? Of omdat u de doelstellingen van Gilde Amsterdam onderschrijft? Schenkt u omdat u ervan overtuigd bent dat het vrijwilligerswerk kwetsbare mensen handvatten biedt om zelfstandig verder te gaan? Welke reden u ook heeft, wij zijn blij met uw schenking!
Wist u dat giften aan Gilde Amsterdam geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van de belasting? Wij zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en binnen de daarvoor geldende regels, kunt u uw giften van de belasting aftrekken.

Gewone gift

Elke schenking die u doet, is een gewone gift. Het maakt niet uit of u de schenking regelmatig of eenmalig doet. Donaties aan een goed doel zijn bijvoorbeeld gewone giften.

U mag gewone giften aftrekken als die giften voldoen aan de volgende voorwaarden: U doet de gift aan een instelling die als ANBI geregistreerd staat.

  • De instelling levert u geen tegenprestatie voor de gift.
  • U kunt schriftelijk aantonen dat u de gift hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie. Giften bij deur- en straatcollectes zijn dus niet aftrekbaar.
  • Het totaalbedrag van de giften is hoger dan het drempelbedrag dat voor u geldt.
  • U trekt niet meer af dan het maximum dat voor u geldt.

Wilt u meer informatie, neem contact op met de Belastingdienst.

Word vrijwilliger

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger? Lees meer.