“Taal verbindt mensen. Door taal begrijpen mensen elkaar.”

Sinds 1,5 jaar is Frank Wester (55) vrijwilliger bij Taal voor het Leven van het Gilde Amsterdam. Hij geeft les aan de Somalische Amsterdammer Naasir.

“Ik woon in de Spaarndammerbuurt, een multiculturele wijk. Veel mensen spreken beperkt Nederlands. Ik wil het verschil maken en mensen helpen om hun situatie te verbeteren. Nu ben ik taalcoach en help ik mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven.”

Taal voor het Leven

“In mijn zoektocht naar een organisatie voor vrijwilligerswerk kwam het project Taal voor het Leven van Gilde Amsterdam voorbij. Daar kunnen laaggeletterden en niet-Nederlandstaligen met hulp van een taalcoach beter leren lezen en schrijven. Ik kreeg een intake en een training van zes bijeenkomsten. Zo werd ik voorbereid op mijn rol van taalcoach. Ik had geen voorkeur voor wie ik wilde coachen. Dan komt er een koppeling, een match, en ga je beginnen. Dat was heel spannend.”

Naasir

“De 35 jarige Naasir wilde heel graag de Nederlandse taal goed leren spreken en schrijven. Hij woont sinds zijn 19e in Nederland. We hebben samen een doel gesteld. In zijn vrije tijd wilde hij eerst het mbo-certificaat halen, maar heeft dat aangepast naar alle diploma’s voor het taxivak. En een bedrijfsplan schrijven voor zijn onderneming. Dat moet in het Nederlands. Met zijn doel voor ogen kon ik hem helpen met Nederlands beter leren lezen en schrijven. Ik volg hem in wat hij wil bereiken.”

Hardop voorlezen

“We spreken af bij het Taalplein van OBA Oosterdok. Dat is een neutrale omgeving en er staan genoeg lees- en lesboeken. Eerst gaan we kletsen, praten over hoe onze week was. Daarna nemen we het huiswerk door. We oefenen met lezen en nu ook met schrijven. Beter schrijven gaat pas als iemand ook beter kan lezen. Ik laat Naasir altijd zijn eigen geschreven tekst hardop voorlezen. Dan hoort hij het zelf als een zin niet goed klinkt.”
“Ik vind taal leuk. Tijdens mijn studie Economie schreef ik studentenblaadjes vol. Later vond ik voorlezen aan mijn kinderen een mooi ritueel. Voor mijn bedrijf is taal belangrijk. Ik verkoop reizen en tickets door aan reisorganisaties en reis naar veel landen. Taal heb je nodig voor contact tussen mensen. Taal verbindt mensen. Door taal begrijpen mensen elkaar.”

Foto: George Maas

Meer weten over

Taal voor het Leven

« Bekijk project

Heeft u moeite met lezen en schrijven? De taalvrijwilligers van Taal voor het Leven helpen u graag.