Algemene voorwaarden

Gilde Amsterdam Mee in Mokum

Reserveringsvoorwaarden

Gilde Amsterdam Mee in Mokum 2022 

Artikel 1: geleverde dienst

 • Gilde Amsterdam Mee in Mokum verzorgt diverse soorten stadswandelingen in Amsterdam
 • Voor stadswandelingen geldt een maximum van 10 personen per rondleider; indien mogelijk wordt ook voor 1 persoon een wandeling verzorgd. Grotere groepen worden opgedeeld in groepjes van maximaal 10 personen
 • Er zijn reguliere wandelingen; deze starten dagelijks, behalve maandagen, om 11.00 uur en om 14.00 Daarnaast zijn er wandelingen ‘op maat’; deze moeten minimaal vijf werkdagen van tevoren worden aangevraagd
 • Een wandeling duurt gemiddeld tweeënhalf tot drie uur; inclusief een pauze. Consumpties onderweg zijn voor eigen rekening van de klant.

Artikel 2: totstandkoming

 • Wandelingen kunnen worden aangevraagd via de website (gildeamsterdam.nl), via e-mail of telefonisch.
 • Een wandeling gaat pas door als de klant een definitieve bevestiging heeft ontvangen. De klant ontvangt een voucher met daarop vermeld de gereserveerde wandeling, de datum, plaats en tijdstip van vertrek, de wijze van betalen en het aantal deelnemers.

Artikel 3: prijzen en betalingen

 • De kosten van een wandeling bedragen € 11,00 per persoon. Met een stadspas en kinderen betalen € 6,00 per persoon. Dit zijn administratiekosten. De rondleiders van Gilde Amsterdam Mee in Mokum zijn vrijwilligers en verzorgen de wandelingen belangeloos. De rondleider ontvangt geen beloning van Gilde Amsterdam.
 • De vergoeding voor de geleverde dienst kan voldaan worden via iDeal of een bankoverschrijving ovv het ordernummer.
 • Op verzoek kan per factuur worden betaald (bijv. bij grotere groepen); betaling dient binnen 1 dagen na dagtekening te geschieden.

Artikel 4: annuleringen door de klant 

 • Annulering is kosteloos tot vijf werkdagen voor aanvang van de wande Annulering is tevens kosteloos indien er sprake is van overmacht, dit mede naar het oordeel van Gilde Amsterdam.
 • Daarna, tot 48 uur voor aanvang van de wandeling, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht
 • Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van de wandeling en in geval van een ‘no-show’ (niet opdagen) wordt 100% van de kosten in rekening gebracht
 • Annulering vindt bij voorkeur plaats via e-mail; indien de klant hier niet over beschikt, mag annuleren ook telefonisch.

Artikel 5: annulering door Gilde Amsterdam Mee in Mokum 

 • Als Gilde Amsterdam een wandeling binnen 48 uur voor aanvang moet annuleren, wordt eerst gezocht naar een vervangende oplossing, eventueel op een ander nader te bepalen datum en tijdstip
 • Wil de klant geen vervangende wandeling, dan worden vooraf betaalde kosten door Gilde Amsterdam teruggeboekt aan de klant.
 • Een wandeling kan ook wijzigen in overleg en in overeenstemming met de klant en Gilde Amsterdam