Zorg voor elkaar en voor de stad

Enthousiaste vrijwilligers willen van Amsterdam een beter Amsterdam maken waar mensen prettig met elkaar omgaan en wat voor elkaar over hebben.

Mededelingen

Nieuwe bestuursleden

Eind 2020 zijn nieuwe bestuursleden benoemd in het bestuur van Stichting Gilde Amsterdam. Inclusief de voorzitter. Lees hier meer.

Animatie Gilde Amsterdam online

Wij nemen u in vogelvlucht mee door Gilde Amsterdam in deze animatie.