Bestuur en medewerkers

De mensen van Gilde Amsterdam

 Medewerkers

Annemarie Bevers, directeur

Toen Gilde Amsterdam in 1984 opgericht werd, was ik als stagiaire zijdelings betrokken bij dit proces. Op het moment waarop ik een nieuwe werk uitdaging zocht, kwam Gilde Amsterdam na 25 jaar opnieuw op mijn pad. Inmiddels is er wel wat veranderd. Er zijn projecten opgezet waarbij jong en oud vrijwilligerswerk kan doen om stadgenoten te ondersteunen.
Het blijft een uitdaging om te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen. Waar is behoefte aan en hoe zetten wij deze om in aanbod?
“We hebben een enorm potentieel in huis. Op professionele wijze zetten de vrijwilligers hun kennis, ervaring, kwaliteit en deskundigheid in.”

Jenny Silleman, administratief medewerker

Ik ben als vrijwilliger SamenSpraak begonnen als coördinator/planner. Daarnaast heb ik als invalkracht het secretariaat ondersteund en vanaf 2014 ben ik in dienst bij Gilde Amsterdam.
Een plezierige werksfeer, betrokkenheid en ruimte voor eigen inbreng zijn voor mij belangrijk. Ik vind het een uitdaging ondersteuning te bieden aan de verschillende activiteiten van Gilde Amsterdam en mij in te zetten voor deze dynamische organisatie.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Gilde Amsterdam bestaat uit minimaal drie leden. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding en hebben geen zakelijke relaties met Gilde Amsterdam zodat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.

Mw. H.J.T. (Hetti) Willemse, voorzitter

Als geboren en getogen Amsterdamse zet ik mijn kennis en kwaliteiten graag in voor Gilde Amsterdam. Gilde Amsterdam hoort gewoonweg bij Amsterdam. Uit de naam spreekt liefde voor de stad en haar inwoners, alsook verbondenheid met de geschiedenis en de toekomst van Amsterdam. Het zijn de zachte zaken waarmee Gilde Amsterdam een groot bereik realiseert,met een inzet dat je van een dubbeltje een kwartje kunt worden, met de kennis dat Amsterdam juist  Amsterdam is door haar veelzijdigheid, haar veelkleurigheid, haar omarming van het nieuwe en het andere.
Met mijn kennis, ervaring en relatienetwerk, opgedaan tijdens mijn bestuurlijke, toezichthoudende en politieke carrière in Amsterdam en er buiten, wil ik mijn steentje bijdragen om Gilde Amsterdam goed en financieel gezond maar vooral onmisbaar voor Amsterdam te laten blijven.

Dhr. E (Erik) Blokker – penningmeester

Mijn naam is Erik Blokker, 40 jaar, getrouwd en woon in Haarlem. Na een paar hele leuke gesprekken met de directie en het bestuur ben ik tot mijn grote vreugde onderdeel van Gilde Amsterdam. Gilde heeft een speciale betekenis voor de Amsterdammer en iedereen die daarvan deel wil uitmaken. Door een grote betrokkenheid weten steeds meer (stad)genoten elkaar te vinden. Mijn achtergrond is financieel economisch. Veelal ben ik werkzaam in financieel management en advies rollen. Steeds om een stapje verder te komen en beter te worden. Vanuit mijn professie zet ik mijn kennis en kunde graag in voor een deze mooie stichting. Samen elkaar verder helpen!

Mw. R.J. (Rachelle) Mourits

Het uitwisselen van kennis en ervaring aan stadsgenoten is essentieel in een stad als Amsterdam, waarin verschillende mensen met verschillende achtergronden en afkomsten naast en met elkaar leven. In de individualistische samenleving waarin we leven, is verbinding maken, elkaar ondersteunen en wegwijs maken juist zo essentieel. Als vrijwilligersorganisatie voorziet Gilde Amsterdam hierin met haar initiatieven en belangrijke projecten. Daarmee ondersteunt zij haar stadsgenoten en zorgt voor kennisoverdracht over de stad. Gilde Amsterdam is dan ook van essentieel belang voor de stad. Als Amsterdamse vind ik het belangrijk hieraan mijn steentje bij te dragen. Daarbij zet ik graag mijn kennis en ervaring opgedaan als advocaat in Amsterdam in.