Bestuur en medewerkers

De mensen van Gilde Amsterdam

 Medewerkers

Annemarie Bevers, directeur

Toen Gilde Amsterdam opgericht werd, was ik als stagiaire zijdelings betrokken bij dit proces. Op het moment waarop ik een nieuwe werk uitdaging zocht, kwam Gilde Amsterdam na 25 jaar opnieuw op mijn pad. Inmiddels is er wel wat veranderd. Er zijn projecten opgezet waarbij jong en oud vrijwilligerswerk kan doen om stadgenoten ondersteunen.
Het blijft een uitdaging om te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen. Waar is behoefte aan en hoe zetten wij deze om in aanbod?
“We hebben een enorm potentieel in huis. Op professionele wijze zetten de vrijwilligers hun kennis, ervaring, kwaliteit en deskundigheid in.”

Jenny Silleman, administratief medewerker

Ik ben als vrijwilliger SamenSpraak begonnen als coördinator/planner. Daarnaast heb ik als invalkracht het secretariaat ondersteund en vanaf 2014 ben ik in dienst bij Gilde Amsterdam.
Een plezierige werksfeer, betrokkenheid en ruimte voor eigen inbreng zijn voor mij belangrijk. Ik vind het een uitdaging ondersteuning te bieden aan de verschillende activiteiten van Gilde Amsterdam en mij in te zetten voor deze dynamische organisatie.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Gilde Amsterdam bestaat uit minimaal drie leden. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding en hebben geen zakelijke relaties met Gilde Amsterdam zodat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar.

Dhr. H. (Hugo) Levie – voorzitter

“Sinds november 2018 ben ik gepensioneerd, daarvoor  gewerkt als onderzoeker, leidinggevende en CAO onderhandelaar. Eerst binnen de FNV, later voor universiteiten, daarna voor het primair onderwijs. Ik ben al vele jaren actief als toezichthouder en vind het erg leuk nu uitvoerend werk voor Gilde Amsterdam en andere vrijwilligersorganisaties te combineren met bestuurswerk. Gilde Amsterdam is een sier voor Amsterdam, 800 vrijwilligers die allemaal helpen onze stad mooier en liever te maken. Fantastisch om daaraan te mogen bijdragen en fijn te merken dat Gilde Amsterdam weerbaar is, zodat we ook in tijden van Corona blijven doen wat kan en nieuw, digitaal aanbod ontwikkelen.”

Dhr. F. H. A. (Frits) de Graaff

“Gilde Amsterdam is een juweeltje in de Amsterdamse keizerskroon. Enthousiaste vrijwilligers verrijken de stad immers op vele gebieden. De activiteiten en projecten zijn stuk voor stuk de moeite waard. Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat er een goede toekomst voor Gilde Amsterdam is.”

Mw. H.J.T. (Hetti) Willemse

Als geboren en getogen Amsterdamse zet ik mijn kennis en kwaliteiten graag in voor Gilde Amsterdam. Gilde Amsterdam hoort gewoonweg bij Amsterdam. Uit de naam spreekt liefde voor de stad en haar inwoners, alsook verbondenheid met de geschiedenis en de toekomst van Amsterdam. Het zijn de zachte zaken waarmee Gilde Amsterdam een groot bereik realiseert,met een inzet dat je van een dubbeltje een kwartje kunt worden, met de kennis dat Amsterdam juist  Amsterdam is door haar veelzijdigheid, haar veelkleurigheid, haar omarming van het nieuwe en het andere.
Met mijn kennis, ervaring en relatienetwerk, opgedaan tijdens mijn bestuurlijke, toezichthoudende en politieke carrière in Amsterdam en er buiten, wil ik mijn steentje bijdragen om Gilde Amsterdam goed en financieel gezond maar vooral onmisbaar voor Amsterdam te laten blijven.

Mw. L. (Laura) Mostert-Hengst

Mijn naam is Laura Mostert-Hengst, 38 jaar, getrouwd en moeder van 2 zoontjes (2 en 5).
Sinds mijn carrière in het Amsterdamse onderwijs, ken ik Gilde Amsterdam van de samenwerking met scholen ten aanzien van leesbegeleiding. Prachtig om van dichtbij te ervaren wat voor impact de vrijwilligers kunnen maken.
Daarnaast heeft Gilde Amsterdam fantastische projecten en initiatieven om mede Amsterdammers verder te helpen. Ik ben er trots op hieraan verbonden te zijn. Met mijn achtergrond als manager uit het bedrijfsleven en coach en begeleider in het onderwijs zie ik ernaar uit om een bijdrage te leveren aan deze mooie organisatie die vanuit het hart (van de stad) opereert.

Mw. R.J. (Rachelle) Mourits

Het uitwisselen van kennis en ervaring aan stadsgenoten is essentieel in een stad als Amsterdam, waarin verschillende mensen met verschillende achtergronden en afkomsten naast en met elkaar leven. In de individualistische samenleving waarin we leven, is verbinding maken, elkaar ondersteunen en wegwijs maken juist zo essentieel. Als vrijwilligersorganisatie voorziet Gilde Amsterdam hierin met haar initiatieven en belangrijke projecten. Daarmee ondersteunt zij haar stadsgenoten en zorgt voor kennisoverdracht over de stad. Gilde Amsterdam is dan ook van essentieel belang voor de stad. Als Amsterdamse vind ik het belangrijk hieraan mijn steentje bij te dragen. Daarbij zet ik graag mijn kennis en ervaring opgedaan als advocaat in Amsterdam in.